دستگاههای تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره

مرداد 24, 1395

دستگاه تشخیص مواد منفجره قابل حمل مدل PGHH-600EN

دستگاه مدل PGHH-600EN – سیستمی بسیار پیشرفته که با بهره گیری از تکنولوژی بسیار پیشرفته سنجش طیف در ماورا بنفش بدون هر گونه تماسی میتواند نسبت […]
آبان 13, 1396

دستگاه آشکار ساز و تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر مدل PGDT-600EN

دستگاه آشکار ساز و تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر مدل  PGDT-600EN  . سیستمی بسیار پیشرفته میباشد که با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته سنجش طیف در ماورا بنفش بدون […]
ثبت سفارش
فارسی