دوربین حرارتی – تب – درجه حرارت – کرونا

فروردین 31, 1399
مشخصات دوربین حرارتی مدل PG219TC چیست ؟

مشخصات دوربین حرارتی مدل PG219TC چیست ؟

دوربین حرارتی مدل PG219TC  با قابلیت نمایش درجه حرارت افراد عبوری
ثبت سفارش
فارسی