تصویربرداری ایکس ری جهت بازرسی اشخاص
تصویربرداری ایکس ری جهت بازرسی اشخاص

 

تصویربرداری ایکس ری جهت بازرسی اشخاص

web-pic-2


 

هیچ چیز از چشم تیزبین دستگاههای بازرسی ایکس ری نمی تواند پنهان بماند .

داخل بدن هم نیتواند محیطی امن برای تبهکاران باشد.

سری جدید دستگاههای ایکس ری بدون هیچگونه زیانی برای انسان با تأئیدیه از مراکز معتبر جهانی و طی استانداردهای ایمنی اینک یکی از برجسته ترین سیستم های شناسائی وسایل همراه می باشد.

دستگاههای Body Scanner  شرکت پیمان گزاران با قابلیت تصویربرداری کامل از محتویات لباس و داخل بدن بازرسان را در شناسائی انواع تهدیدات کمک مینماید.  

 

 

 

  • اسکنر ایکس ری جهت تصویربرداری کامل انسان دستگاه ایکس ری جهت تصویربرداری کامل بدن انسان – سیستمی بسیار منحصربفرد دارای تأئیدیه از مراکز بین المللی و با دقت بسیار بالا و دوز بسیار پائین بدون هر گونه مشکلی برای تصویربرداری کامل بدن انسان و البسه همراه آن    بیشتر
ارژن hp سرور سرور اج پی خدمات ساختمانی گفتار درمانی