سیستم های تشخیص حرارت فردی

سیستم های تشخیص حرارت بدن

بیماری های جدید ، ویروس های نوظهور جامعه امروز بشری را تهدید میکنند. بیماری همه گیر Covid-19  دامن جهان را گرفته است و برای حفظ نسل امروز انسانها و بشریت باید تمام تدابیر لازم جهت جلوگیری از شیوع آن را بکار بست. یکی از این موارد استفاده از تجهیزات تشخیص درجه حرارت میباشد که در مدل های مختلف ارائه میگردد.

لازم است تا پرسنل یک شرکت  ،  سازمان یا ارگان هر روز چک شوند و اگر به هردلیلی فردی دارای علائم بیماری میباشد برای حفظ افراد از ورود وی جلوگیریشود.

دستگاههای تشخیص درجه حرارت دستی – تب سنج سیستم های ثابت پایش حرارت بدن و همچنین دوربین های حرارتی میتوانند ما را دراین راه یاری رسانند.

شرکت پیمان گزاران بعنوان یکی از شرکت های پیشگام در این حوزه بسیار مفتخر است تا رنج های مختلف این دستگاهها را در اختیار تمامی مصرف کنندگان گرامی قرار دهد.

 

ثبت سفارش
فارسی