دستگاههای تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

دستگاههای تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره

دستگاههای تشخیص مواد مخدر و مواد منفجره

یکی از مهمترین تجهیزات مورد نیاز در فرودگاهها – بنادر – ترمینالهای مسافری و مکانهای امنیتی بسیار بالا تجهیزات شناسائی مواد مخدر و مواد منفجره داخل کیف و چمدان میباشد.

تجهیزاتی که با دقت بسیار بالا بتواند کمترین مواد منفجره را شناسائی و ترکیبات آنرا مشخص نماید.

ورود مواد مخدر و بخصوص مواد منفجره همراه مسافر فجایع بسیار بزرگی می آفریند و این نوع تجهیزات همینک جزو نیازهای اولیه کاربران است.

باید مأموران این امکان را داشته باشند تا بدون اینکه کیف و چمدان را بازگشائی نمایند از اینکه داخل آن مواد منفجره و یا مواد مخدر وجود دارد آگاهی پیدا کنند.

در این راستا شرکت پیمان گزاران مدرن ترین تجهیزات شناسائی مواد مخدر و مواد منفجره را به کاربران ارائه مینماید.

تجهیزاتی با قابلیت ها و توانمندیهای بسیار بالا جهت کلیه کاربری ها

 

آبان 13, 1396

دستگاه آشکار ساز و تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر مدل PGDT-600EN

دستگاه آشکار ساز و تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر مدل  PGDT-600EN  . سیستمی بسیار پیشرفته میباشد که با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته سنجش طیف در ماورا بنفش بدون […]
مرداد 24, 1395

دستگاه تشخیص مواد منفجره قابل حمل مدل PGHH-600EN

دستگاه مدل PGHH-600EN – سیستمی بسیار پیشرفته که با بهره گیری از تکنولوژی بسیار پیشرفته سنجش طیف در ماورا بنفش بدون هر گونه تماسی میتواند نسبت […]
ثبت سفارش
فارسی